Omurgalı hayvanlar grubu içinde incelenen küçük yapılı kemirgen hayvanlardır. Beslenmesi ve üreme şekli diğer canlılardan farklıdır. Bu canlının çok gelişmiş bir biyolojik yapısı vardır. İnsana gen yapısı olarak en çok benzeyen hayvanların en başında yer alması nedeni ile birçok deneyde kobay olarak kullanılırlar. İnsan ve fare geninde toplamda 46 kromozom bulunur bu bakımdan insanlar açısından çok önemli bir canlıdır.

4 ayağı bulunur, her ayağında 5 adet parmağı bulunur ve her parmağın uç kısmında ise sert tırnakları vardır. Bu kemirgenin bedeninin sonunda kuyrukları bulunur ve türüne bağlı olarak bazen vücudun 2 katı kadar uzun olabilmektedir. Baş kısmında 2 adet kulak, 2 tane göz, 1 burun ve birde ağız yapıları vardır. Kulakları çok hassastır ve en ufak sesleri dahi duyduğu gibi, burnu da çok keskindir ve çok uzaktaki besinin kokusunu rahatlıkla algılayabilir. Ağzında sıralı kemirgen dişler bulunur. Dişleri çok keskindir ve besine ulaşmak için önüne çıkan her şeyi kemirir. Öyle ki; bir mermeri dahi kemirebilir. Dişleri bu kemirme aşamasında incelir ve körelir. Fakat haşerenin salgıladığı özel bir enzim sayesinde dişleri kendisini yeniler ve bu sayede yok olmaz.

Besin olarak hem bitkisel beslenir hem de hayvansal besinler ile beslenir. Bu bakımdan aç kaldıklarında her türlü maddeyi kemirerek yerler. Her fare çeşidi ve türü bulunduğu ortama bağlı olarak farklı besinleri kullanır. Bazen etrafta bırakılan yemeklerden, bazen yakaladıkları ufak böceklerden, bazen de bitkilerin kökleri ve sebzelerini besin olarak kullanır.

Doğal ortamda her kısımda rahatlıkla bulunur ve dünyanın her kıtasında yaşayan hayvanlardır. Türlerine bağlı olarak tarlalarda, ormanlık alanlarda, ekinler arasında, yeşillik alanlarda, bahçelerde, pis lağım sularında, suda, ev içlerinde, bina bodrum ve çatılarında olmak üzere birçok ortamda bu zararlı kemirgene rastlamak mümkündür.

Farelerin üreme ve çiftleşmesi çok farklıdır. Türüne bağlı olarak yılda 6-10 defa ürer ve yine türüne bağlı olarak her defasında 8-10 tane canlı yavru doğurur. Kemirgen ve memeli bir hayvandır. Doğumdan sonra belli bir müddet yavrularını süt ile besler. Bazı türleri insanlar uyurken onları kemirir ve tükürük salgısı narkoz etkisindedir. Bu bakımdan insanları kemirdiği zaman insanlar bunu fark etmezler. Her alanda insana zarar verirler. Bazen insanı kemirerek zarar verirler bazen sadece insanların ekinlerine zarar verirler, bazen de insanlara birçok hastalık bulaştırarak zarar verirler.

Tifüs, veba, listeriosis, lyme, grip, verem ve şap başta olmak üzere, birçok hastalık insanlara kemirgenler nedeni ile bulaşmaktadır.


Bu bakımdan ev ve iş yerlerinde fare ile karşılaştığımızda yapmamız gereken bu kemirgen ile mücadele etmektir. Kemirgen ile mücadelede en etkin yöntem ilaçlama yöntemidir.

Powered by Watch Dragon ball super